Blues Pills (8)

Blues Pills (8)

Blues Pills FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski