Radio Havanna (9)

Radio Havanna (9)

Radio Havanna FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski