Radio Havanna (1)

Radio Havanna (1)

Radio Havanna FOTO: Peter „Beppo“ Szymanski